Защо шахмат?Подобрява паметта
Повишава концентрацията
Изгражда аналитични умения
Развива самодисциплина и отговорност
  Подобрява логическото и абстрактно мислене 
 Развива способността за решаване на проблеми
Допринася за взимането на оптимални решения
Изгражда спортен дух и способност за работа в екип
Допринася за успешната реализация и в други области
Развива интелектуалния и творчески потенциал на детето
Спомага за изграждането на лидерски качества и  дух на победители!

Why play chess? Why teach chess? Why sponsor chess?
 Ted Winick, President, Chess Institute of Canada; and friends Theadora, Joseph and Mary. Executive Producer and Script: Ted Winick; Consultant: David Cohen; Director of Photography: Carlos Esteves.
Copyright 2011 by Chess Institute of Canada.