вторник, 13 ноември 2012 г.

Първи стъпки в шахмата

Американска програмa за изучаване на шах в училище 

"Първи ход"

Проекти за обучение по шахмат на деца от най-ранна възраст успешно се прилагат в САЩ, Канада, Израел, Венецуела и други страни.
Особено успешна е реализацията на програмата “FIRST MOVE” на America's Foundation for Chess /Американска фондация за шахмат/, прилагана в САЩ (реализирана в 27 щата до момента). Редица изследвания и статистически проучвания в САЩ безспорно  доказват ползата от обучението по шахмат в училище: подобряване на паметта, повишаване на концентрацията на децата, подобряване на логическото и абстрактно мислене. Шахматът допринася за изграждането на аналитични и креативни умения, стимулира интелектуалния потенциал на детето,  развива самодисциплина и отговорност. Учениците от началното ниво на обучение в американската образователна система имат възможност да изберат шахмата като свободно-избираем предмет, да се запознаят с правилата на шахмата и да изучават тънкостите на играта на място в училищеЧрез играта на шах, децата забавлявайки се придобиват и развиват допълнителни умения и възможности за изява в различни области. 
 От изключително значение за успешното реализиране на проекта е отличната материално-техническа база и добрата организация  при осъществяването на модерно обучение на деца по шахмат. Американската фондацията, отговаряща за реализирането на проекта за факултативно     изучаване на шах в училище предоставя и разпространява рекламни материали с цел популяризирането на шахмата и промотиране на програмата за безплатно обучение на децата –  шахматни пособия (табла, фигури и часовници), рекламни слайдове,  видео-клипове, интернет сайт, инструкции за подготовка на шахматни инструктори и повишаване шахматната квалификация на учителите по шах.

Изпълнителният директор на проекта "Първи ход", Уенди Фишер разяснява прилагането на програмата и ползите от нея.

В страните, в които шахматът е въведен в образователната система изследванията показват, че учениците  повишават  резултатите и успеха си в математическите, езиковите и други дисциплини. Децата, които в ранна възраст са се занимавали с шахмат, развиват по-добра способност за работа в екип и решаване на проблеми. 
Можем само да се надяваме скоро шахматът да  влезе като избираем предмет и в българската образователната система в следствие на инициативите в Европейският парламент. 
На 13 март, 2012 г. в Страсбург, Европейският парламент прие проекта  "Шах в училище"" предложен от фондацията “Каспаров Чес Фоундейшън Юръп“ на бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров. Писмената декларация 50/2011 за въвеждането на програмата в училищата от Европейския съюз беше подписана от 392 членове на Европейския парламент.