четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Мъдростта на шахматния гений


Александър Александрович  Алехин ( 1892–1946) е руски шахматист, гросмайстор и теоретик, четвърти световен шампион, единствен останал непобеден до края на живота си.
Творческото наследство на Александър Алехин е оказало огромно влияние на редица гросмайстори от различни поколения.
И в наши дни  много от младите начинаещи шахматисти са вдъхновени от партиите на шахматния гении.
Блестящите комбинации, осъществени от Алехин на шахматната дъска, изключителната логичност и последователност на ходовете, незабавното използване и на най-малката неточност на противника - едни от най-отличителните черти на шахматното му творчество.
Вечните шедьоври на Алехин, сътворени на шахматната дъска и оставени за поколенията, носят естетическа наслада и красота.
С цялото си творчество Александър Алехин доказва, че шахматът е не само игра, спорт, наука, изкуство, но и средство за облагородяване на хората, за духовното им възвисяване. В този смисъл особено значение придобива неговата творческа настройка. Тя подтиква към непрекъснато търсене на истините не само в шахмата, но изобщо в живота. Като велик мислител, обладаващ огромен творчески потенциал, Алехин прави епохални открития за обкръжаващата ни действителност:

“Аз не играя на шахмат – в шахмата аз се боря.”

“Аз охотно съчетавам тактическото със стратегическото, фактическото с научното, комбинационното с позиционното, при което се стремя да удовлетворя изискванията на всяка една позиция.

“В периоди на политическо угнетение едни търсят в шахмата забрава от ежедневния произвол и насилие, а други черпят от него сили  за нова борба и закаляват волята си.”

“В шахмата само тогава можеш да станеш голям майстор, когато осъзнаеш, собствените си грешки и слабости. Също като в живота.”

“Да, аз считам шахмата за изкуство и поемам върху себе си всички задължения, които то налага на своите привърженици.“

“За мене шахматът не е игра, а изкуство.”

“Играта на усложнени позиции е крайна мярка, към която шахматистът следва да прибягва само тогава, когато не намира ясен и логичен план.”

“Излишъкът от фантазия и излишъкът от пресметливост са еднакво вредни.”

“Какво има значение в шахмата ли?  - Фантазията на първо място. И още дарбата за абстрактно мислене.”

“Комбинацията е душата на шахмата.”

“Майсторът по шахмат, за разлика от майсторите в другите изкуства, за съжаление твърде често е лишен от удоволствието да завърши своето произведение с набелязаните от него заключителни щрихи, понеже осъществяването на творческите му планове зависи от това доколко логично е съпротивлението на противника.”

“По време на турнир шахматният майстор трябва да бъде въздържан монах и хищник едновременно. Хищник по отношение на противника и аскет в ежедневния си живот.”

“Поддържането на максимален брой бойни сили съответства на интересите на страната, притежаваща в даден момент по-голямо игрово пространство.”

“Предполагам, че истинската красота, която притежава шахматът, е повече от достатъчна за удовлетворяването на всички изисквания, които човек може да си помисли.”

“Преувеличеното убеждение в познанията на противника винаги е било уязвимо място при разиграването на дебютите.”

“Работя над шахмата по 8 часа на ден – принципно.”

“Струва ми се, че цялата тайна се заключава във вродената острота на паметта, която по съответния начин бива доразвита от сериозното познаване на шахматната дъска и дълбокото проникване в шахматната игра.”

“Шахматната теория трябва да се стараете да не пречи на самостоятелното мислене.”

“Фактът, че играчът се намира в цайтнот според мене също толкова малко служи за извинение, колкото например заявлението на престъпника, че по време на престъплението е бил пиян.”

“Целта на човешкия живот и смисълът на щастието се заключават в това човек да даде максимума, на който е способен.”

“Ценността на комбинацията значително нараства поради това, че представлява логически завършек на предшестващата позиционна игра.”

“Шахматът преди всичко учи да бъдеш обективен.”

Александър Алехин