събота, 27 октомври 2012 г.

Комбинациите – вълшебството в шахматната игра!


“Играя на шах, за да се проникна от неговата поезия!”
Фирдоуси, IX в.

Ежегодно в света се играят стотици хиляди шахматни партии. Те са вечно зеленият извор на шахматна красота и естетика, на нови блестящи комбинации, които обогатяват и осмислят древната игра.

Именно красивите комбинации, осъществени на шахматната дъска, извеждат шахмата от рамките на една обикновена игра и го извисяват  до равнището на изкуството. Разбира се това се отнася за шедьоврите на шахматното изкуство, за онези забележителни творби на шахматните майстори от миналото и днес, които векове наред са предизвиквали и ще предизвикват възторга и удивлението на милионите поклонници на шахмата. Защото възможностите на шахмата са безгранични, така както е неизчерпаема и фантазията на хората!

По време на Световното изложение в Лондон през 1851 година е организиран I-вият официален международен турнир в историята на шахмата. На това състезание е изиграна една партия, която още тогава е била оценена по достойнство и обявена от съвремениците за “безсмъртна”! Тя донася на Андерсен, скромен учител по математика от Бреслау, славата на най-знаменития жрец на шахматното изкуство на XIX век.


Бели: Андерсен

Черни: Кизерицки


Лондон, 1851 г.


1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Bc4 Qh4+ 4. Kf1 b5 5. Bxb5 Nf6 6. Nf3 Qh6 7. d3 Nh5 8.
Nh4 Qg5 9. Nf5 c6 10. g4 Nf6 11. Rg1 cxb5 12. h4 Qg6 13. h5 Qg5 14. Qf3 Ng8 15.
Bxf4 Qf6 16. Nc3 Bc5 17. Nd5 Qxb2 


Позицията, от която е възникнала една от най-красивите комбинации в историята на шахмата.

18. Bd6!! 

Фантазията на Андерсен вече чертае реалните контури на матовата мрежа около черния цар.

18. ... Bxg1 19. e5!!


Този тих ход разкрива стратегическата обоснованост на комбинацията - изолиране на най-мощната фигура на противника от защитата на царя.

19. ... Qxa1+ 20. Ke2 Na6 21.

Nxg7+ Kd8 22. Qf6+ Nxf6 23. Be7#  

1-0


Белите пожертваха почти цялата си армия, но създадоха изумително творение на шахматното изкуство!